Hem

Våga betyder att du måste vara djärv för att gå framåt på nya vägar. Kanske ingen annan har gått där förut och framförallt vet du inte vad du kommer att möta.

vis kommunikation har utvecklat tusentals människors kommunikationsförmåga sedan 1999. I arbetet har vi  mött många olika yrkesgrupper som till exempel växel-telefonister, sjuksköterskor, IT-tekniker, produktionschefer, säljare och VD:ar.


Alla har haft ett gemensamt behov: att skicka rätt signaler till omgivningen och att förstå de signaler som skickas  till dem det vill säga kunna kommunicera. Det vi har önskat av dem är att de ska Våga Vilja Växa.

Vilja betyder att du måste svara "Ja" på frågan om du vill utvecklas. Hur högt och hur starkt ditt svar på frågan är avgör hur långt du kommer att gå.

Växa är också viktigt för din utveckling. Om du inte vågar och vill växa finns risken att du gör motsatsen - krymper! Du står inte bara still i din utveckling utan du kan till och med krympa i dina tankar samtidigt som dina möjligheter krymper.

Tänk tvärtom istället, se möjligheterna att

Våga Vilja Växa!

vis - viken kommunikation - florettgatan 29 c - 254 67 helsingborg- epost info@viskommunikation.se

Copyright @ All Rights Reserved