Vad vi gör

Vi utvecklar ledare, säljare, team och pedagoger till att kommunicera mera och bättre!

  • Utbildning  i flera  dagar i sträck eller över tid?
  • Utbildning individuellt eller i grupp?
  • Utbildning digitalt eller i fysiska möten?


Våra utbildningar inleds med en nulägesanalys för att hitta rätt nivå och innehåll på utbildningen. Utifrån nuläget sätter vi realistiska mål på vad insatsen ska leda till. När utbildningen är klar utvärderar vi insatsen tillsammans med kunden och ställer resultatet i relation till målet - har vi nått det vi ville med insatsen?


För bästa reslutat genomför vi våra insatser över tid, oftast minst 3 månader. Vid varje tillfälle sätter deltagarna personliga utvecklingsmål som de fokuserar på till nästa träff. Genom att få öva på nya verktyg och träna på teorierna mellan träffarna skapar deltagarna nya vanor som hjälper dem till nya resultat.


Vi jobbar lika ofta med grupper som individuellt.

Vi använder oss lika ofta av fysiska träffar som digitala plattformar.

Kundens behov styr vilka insatser vi väljer.

Rätt affärsbeslut genom fakta – Business Intelligence

  • Har du rätt underlag för dina affärsbeslut?
  • Kan du ta fram underlaget när du vill?
  • Vågar du lita på underlaget?


I många företag finns det flera datakällor. Att få ut EN sanning som är rätt tar mycket tid och kvalitén på sammanställningen blir osäker.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med affärssystem och Business Intelligence (BI).


Med oss kan du vara trygg när vi analyserar er datamiljö och verksamhet. Tillsammans med er skapar och utvecklar vi dashboards, analyser och rapporter som är enkla att använda. Vi vet att kommunikation är viktigt och därför måste alla kunna förstå underlagen vi tar fram.


Vis kommunikation hjälper er ta fram användarvänlig och kvalitetssäkrad information från data från era system. Det hjälper er affärsledning att fatta rätt beslut för verksamheten.


De BI system som vi använder är Microsoft Power BI, Qlik Sense och QlikView.

Kontakta oss så att vi får hjälpa er våga vilja växa!

vis kommunikation