Organisationsutveckling

Vi utvecklar ledare, säljare och team så att de får ökad förståelse för hur de ska agera för att kommunikationen ska fungera bättre. Läs mer i texten nedan eller klicka på rutorna för att se på filmerna från respektive område.

Ledarutveckling

Kommunicera kommer från ordet communicare -dela, meddela, göra gemensamt. Det betyder för oss att du som ledare måste kunna dela och meddela företagets tankar och visioner med medarbetarna. Som ledare ska du leda aktiviteterna mot de gemensamma målen, ha en tydlig struktur i ditt arbetssätt, vara en förebild och få andra att växa. För att lyckas med detta kan det behövas ett externt bollplank som stöttar och utmanar dig i ditt arbete med att nå organisatonens mål.

Vid behov arbetar vi med Incondiahuset, verktyg för att hjälpa individen och organisationen att hitta utvecklingsbehov hos befintiliga ledare och framtida talanger. Det kan vara du som behöver hjälp eller hela din ledningsgrupp - vi jobbar både med grupper och indiviuellt.

Teamutveckling


Forksning visar att laget är starkare än jaget, d.v.s när vi arbetar i team skapar vi större framgångar än när vi presterar individuellt. Och för att förstå andra måste vi också lära känna oss sälva.

I vår teamutveckling utgår vi från forsksningsbasaerade verktyg:

 

- SDI - Strength Deployment Inventory som fokuserar på det relationella det vill säga motivation kopplat till beteende och vad som händer med relationerna vid konflikt.


- Incondiahuset som med sin Utvecklingsanalys och Fokusanalys, certifierad av psykologförbundet i Sverige, tittar på vem du är som person och vad du gör i din proffession. 


- GDQ - Group Development Questionnaire som fokuserar på det funktionella, som effektivitet och produktivitet i teamet.

Med hjälp av verktyget eller teorierna från verktygen skapar vi en samsyn i teamet, hittar varandras likheter och olikheter och vad det betyder för teamets prestation och välmående. 


Var finns ditt teams utveckling - i det relationella eller i det funktionella?

Kundkommunikation


Våra utbildningar fokuserar på relationsbaserad försäljning, d.v.s säljare som har återkommande kontakt med sina kunder och där försäljning bygger på att erbjuda en lösning som minst motsvarar kundens behov.

För att lyckas med den försäljningen krävs det  tydliga säljplaner, förmåga att planer, prioritera och följa upp, ett driv att kontakta såväl nya som befintliga kunder, ställa rätt frågor i behovsanalysen, hitta rätt fokus i presentationen och att driva relationsarbetet med kunderna.

Olika säljare har olika utmaningar. Vår roll som coacher är att hitta säljarens utvecklingspotential och ge rätt verktyg, stöd och utmaning för att komma framåt. Ibland gör vi det med en grupp, ibland individuellt - det beror på kundens behov så klart!

Kontakta oss så att vi får hjälpa er våga vilja växa!

vis kommunikation