Referenser

Under åren har vi haft förmånen att samarbeta med många olika företag och organisationer t ex ICA Sverige,  Ettiketto, KNAPP, Mitsubishi, Optimera, Lunds stift, HemoCue, Polisen, Simrishamns kommun och Malmö Universitet.

Nedan följer intervjuer och citat från några deltagares utvärderingar:

KNAPP Norden - Hur skapar vi mätbara resultat i ledarutvecklingen?

Kan digitala plattformar skapa samma gemenskap som konferensrummet?

  • Staplarna i vår medarbetarundersökning PULS har ökat från hög nivå till en ännu högre nivå
  • Digitala utbildningar underlättar för oss som finns på många platser i landet
  • Upplägget med halvdagar över tid med tid för reflektion emellan gör att energin är på topp hela vägen                                   


Läs hela intervjun i texten nedan!

Vem är du och vem är KNAPP?

Jag heter Sebastian Berg och jobbar med våra Resident Sites i Norden. Här erbjuder KNAPP en lösning som hjälper våra kunder att drifta och underhålla deras automationsanläggningar. Det gör vi genom våra kompetenta tekniker som är viktiga för våra kunders verksamhet.

KNAPP ett familjeägt österrikiskt bolag som hjälper sina kunder att skapa smidiga och effektiva lagerflöden. Vi löser intralogistiska utmaningar oavsett hur verksamheten ser ut.


Under 2021 gick du ett ledarskapsprogram hos oss. Vi träffades under 7 halvdagar. Temat för träffarna var ledarrollen och jag, effektiva team, retorik, svåra samtal, feedback, situationsanpassat ledarskap, tid och planering mm. Vilka områden känner du att du har mest nytta av i ditt ledarskap idag?
Egentligen vill jag svara alla delar. Men det som kommer främst till mig är svåra samtal, situationsanpassat ledarskap och retorik som jag har använt flera gånger i min vardag. Inte bara i samtal med mina medarbetare utan även med kunder. Jag har blivit duktigare på att tänka ”Vem möter jag” och anpassa mig till det. Just retorik och argumentationsteknik var utanför min comfortzone, men det har fått mig att tänka på ett helt nytt sätt kring förberedelse.

 

De flesta träffarna var digitala pga rådande pandemi. Hur upplevde du det jämfört med träffar IRL?
Det har fungerat bättre än vad jag någonsin trodde! Upplägget med 3 timmar per tillfälle passade mig perfekt och jag fick tid för reflektion emellan istället för korvstoppning flera dagar i sträck. Eftersom vi finns utspridda över hela landet behöver vi ta hänsyn till restiden och därför är det svårt att försvara så korta pass om vi träffas fysiskt. Däremot var det kul att vi fick träffas IRL sista gången och summera allt tillsammans. Mixen digitala och fysiska träffar är bra!

 

Vi jobbar mycket med mätbara resultat. Ett sätt att mäta är att jämföra resultatet i era medarbetarundersökningar före och efter utbildningen. Vilken skillnad har dina medarbetare märkt före och efter utbildningen?
Mina staplar i vår medarbetarundersökning PULS har ökat från hög nivå till en ännu högre nivå, det är jätteskoj! Stapeln för ”Tydliga krav från närmaste chef” har ökat. Jag tror att det beror på att jag vågar vara tydligare mot medarbetarna, redan vid rekryteringen. Jag tror man som ledare tjänar på att vara ärlig.
Även ”Stöd från närmaste chef” har ökat. Det är svårt att vara närvarande när man sitter som chef på distans. Men vi har som policy på KNAPP att genomföra 1-2-1 samtal regelbundet och det är viktigt. Idag använder jag coaching i samtalen mera istället för att ge lösningar. Det blir mycket bättre när medarbetaren får hitta svaret i sig själv. Som bonus har jag också haft stor nytta av att coacha privat.

 

Ni var 9 chefer från KNAPP som gick utbildningen tillsammans. Vilka mervärden ser du i att få gå ett ledarskapsprogram tillsammans med dina kollegor?
Flera av oss chefer är inte placerade på huvudkontoret. Nu fick vi en naturlig kontakt med de andra cheferna och vi fortsätter att bolla idéer i nätverket även efter utbildningen. Jag hade 2 chefer i mitt eget team med i utbildningen och vi fick möjlighet att prata ihop oss i några av våra grupparbeten. Det gjorde att vi kom varandra mycket närmre.

 

Finns det något mer du vill säga?
Jag vill verkligen rekommendera företagsanpassad utbildning och upplägget med halvdagar över tid med tid för reflektion emellan! Då får man möjlighet att lyfta utmaningar tillsammans. Med en bra mix av teori och praktik orkar man med utbildningen och orken och energin är på topp hela vägen.

Ettiketto - Hur kan utbildning bli affärskritiskt?

Vad händer när företaget växer genom förvärv och vilka utmaningar möter man?

  • Full effekt av konsolidering med bibehållen kvalitet och resultat
  • Vi måste fånga upp koncernens samlade kompetens
  • Vikten av att skapa ett gemensamt säljteam                                       


Läs hela intervjun i texten nedan!

Vem är du och vem är Ettiketto?

Jag heter Jörgen Nilsson och är koncernövergripande försäljningschef för Ettiketto Gruoup. Vi är idag Skandinaviens största etikettleverantör.

Hur ser vår gemensamma historia ut?

Vi började samarbeta med vis kommunikation 2001 då första insatsen var att utbilda våra Innesäljare i Malmö. Sedan dess har Eva hjälpt oss med utbildningar i kundkommunikation och teamutveckling. Vid senaste säljutbildningen 2019 var vi 9 säljare, idag är vi 19. Eva har också hållit ett antal ledarutbildningar och coachar merparten av våra chefer individuellt med gott resultat.

Vi har gjort en teamutveckling för era säljare i Sverige och Norge, mitt under brinnande pandemi. Hur såg förutsättningarna ut?
Vi har haft en kraftig utveckling genom förvärv och har vuxit cirka 4 gånger sedan 2020. Från att ha varit fem olika bolag som tidigare varit konkurrenter ska vi skapa ett gemensamt säljteam. På grund av pandemin har inte våra säljare kunnat träffas fysiskt innan,  så de  som kommit till oss de senaste 2 åren har inte tidigare fått träffas.

Er ledning bedömde utbildningen som affärskritisk. Hur tänkte ni då?
Vi tänkte att nu har flera av bolagen varit med oss ett tag. Stora förändringar står framför oss och därför måste vi utbilda våra säljare i The Ettiketto-way, dvs hur vi agerar internt och externt mot marknaden. Vi vill att alla representanter för Ettiketto Group ska agera på samma sätt och uppfattas som ett och samma bolag. Vi har genomfört mycket integreringsarbete men nu var det dags att samla alla säljare under samma tak.

Vad var syftet/målet med insatsen?
Vi har en mängd medarbetare med olika kompetens. Under utbildningen räknade vi ut att vi tillsammans har mer än 300 års erfarenhet av att sälja etiketter! För att Ettiketto Group ska kunna använda kompetensen rätt måste vi träffas för att stärka relationerna, skapa samsyn och utbyta erfarenheter.

Vad tog deltagarna med sig från utbildningen?
Vid utvärderingen sa de att de fått en klarare bild av Ettiketto Group och en samsyn för hur vi ska arbeta med sälj inom koncernen. Dessutom tyckte alla att det var en givande och trevlig konferens och alla förstod äntligen vilken kapacitet som finns i koncernen. Genom övningarna vi gjorde finns det nu naturliga kontaktvägar och alla känner sig bekväma i att kontakta alla när vi behöver bolla idéer, utbyta kunskaper och affärsmöjligheter.

Vad tror du att er teamutveckling kommer att betyda för det närmaste årets resultat? Hur kan ni mäta resultatet?
Absolut viktigast för oss i detta läge är att konsolidera oss med bibehållen omsättning. Nu gäller det att visa både kunder och marknad att vi kan ta hand om det vi köpt utan att tappa kvalitet och effektivitet. Efter vår teamutveckling kan vi titta på varje affär och se hur vi kan förädla den och göra på bästa sätt för både Ettiketto Gruop och våra kunder. Resultatet kommer vi att kunna mäta med våra nyckeltal.

Vilka tips vill du ge till andra försäljningschefer som sitter med liknande utmaningar?
Förutom att ha en tydlig plan och hålla sig till den tror jag att det är viktigt att kommunicera. Jag är övertygad om att det värsta man kan utsätta en människa är ovisshet och det är ledningens uppgift att inte skapa ett ingenmansland. Istället måste man hålla alla uppdaterade om vad som händer, när det händer och vad som eventuellt kan hända. Annars tappar man effektivitet. Kostnaden för en konferens är hög men våra säljare måste bygga interna relationer för att vi ska nå uppsatta säljmål. Först då kan vi diskutera igenom utmaningar som finns och skapa samsyn som håller på lång sikt, även om vi inte har möjlighet att träffas så ofta.

Teamutveckling och mötesteknik

Vi har fått många bra verktyg i form av att vi har satt upp något vi kallar för Samspelregler och Mötesregler kring hur vi vill att vi ska vara mot varandra och vilken struktur vi ska ha på våra möten. Något som verkligen gjort våra möten både bättre där fler är involverade men även effektivare. Vi på ICA är duktiga på att göra mätningar på hur personalen mår och vi gör bland annat en mätning var tredje dag som heter

Healtf Watch och en gång i månaden en mätning som heter Glimt. I båda verktygen kan vi se att medarbetarna nu mår bättre, trivs bättre och har roligare på jobbet samtidigt som vi presterar bättre resultat och vi tror det kan finnas ett samband mellan utbildningen och resultaten.

Per-Olof Petersson, chef ICA Saknat gods

Individuell ledarcoaching

Tillsammans med min coach har jag blivit stärkt och uppmuntrad till ett tydligare ledarskap. Vi har synliggjort mina starka och svaga sidor som innebär att jag är medveten om dem och hur jag ska använda mig av dem. Vi har skapat mer struktur och organisation runt mig och mina medarbetare. En handfast och utvecklande coaching som gör att vardagen blir roligare och intressantare. 

Kyrkoherde, Lunds stift

Utbildning i Kundkommunikation

Hade inte förväntat att jag skulle kunna känna så pass stor anpassning till arbetet. Känns applicerbart. Jag ser det ur ytterligare fler perspektiv än tidigare, härligt! Jättetrevligt, roliga praktiska övningar, lätt att ta till sig. En handledare som bryr sig. Engagerad.

Kundcenter, dagstidning

Föräldramöten med mening

Utbildningen var verklighetsgrundad med omedelbar användbarhet. Den gav en positiv kick och var mer intressant än väntat. Jag vill lära mig mer!

Pedagoger, Båstad Montessori

Kontakta  oss så att vi får hjälpa er våga vilja växa!

vis kommunikation